Cổng thông tin điện tử

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Trang chủ Xem tin

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

13/10/2023 11:01:38
Xem cỡ chữ

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các mục tiêu, chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và người dân về chính sách xã hội có chuyển biến rõ rệt, ngoài việc cụ thể hóa hệ thống các chính sách xã hội của trung ương, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết với hệ thống các chính sách phù hơp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cơ bản đảm bảo công bằng, toàn diện, bao trùm, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, đảm bảo cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các Nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thực sự mang tính chiến lược, đột phá góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Nghị quyết
Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai...
Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ khó khăn, bổ sung...
Quyết định phê duyệt
Quyết định Phê duyệt số người làm việc và bản mô tả công việc từng vị trí việc làm Trung tâm Chữa...
Quyết định
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội...
Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột...
Ngày 04/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm...
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương...
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai...
Hà Tĩnh kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi để doanh nghiệp sớm thành công
Hà Tĩnh đang trở thành “đất lành” của nhiều nhà đầu tư, các tập toàn lớn trong nước và nước ngoài...
Chuyển đổi số - giải pháp để đẩy nhanh lộ trình thực hiện quy hoạch tỉnh
Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng...
Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực các tỉnh, thành phía Bắc thành...
Sự thành công của Liên hoan Tiếng hát người cao tuổi khu vực I các tỉnh phía Bắc năm 2023 tại Hà...