Cổng thông tin điện tử

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Nghị quyết
Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ...
Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ khó khăn, bổ sung biên chế để Trung tâm Chữa bệnh - Giáo...
Quyết định
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột...
Ngày 04/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với...
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương...
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà...
Đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Ngày 15/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự chương trình “Tết nhân ái Xuân Giáp Thìn
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh sẽ luôn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030”
Ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược phát triển ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến năm 2030”.
Đưa cơ hội việc làm đến với người lao động ở Can Lộc
Từ các phiên giao dịch do huyện phối hợp tổ chức tại các địa phương và qua kênh thông tin, hàng ngàn lao động ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có cơ hội tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước.