Cổng thông tin điện tử

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Nghị quyết
Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma túy; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ...
Đồng hành, gỡ khó để Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Hà...
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành liên quan quan tâm, tháo gỡ khó khăn, bổ sung biên chế để Trung tâm Chữa bệnh - Giáo...
Quyết định
Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội
Bảo đảm thực hiện đầy đủ chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên và đột...
Ngày 04/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với...
Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trên lĩnh vực lao động, thương...
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2022 trên địa bàn tỉnh Hà...
Giúp ngư dân nghèo ở Hà Tĩnh có cuộc sống an toàn
Sau hơn 2 năm triển khai, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” đã giúp hàng ngàn người dân vùng biển ở Hà Tĩnh có cuộc sống, công việc ổn định, an toàn hơn.
Cần lắp đặt thêm máy rút tiền tự động ở khu vực miền núi, vùng xa
Với đặc thù địa hình rộng nhưng số lượng máy ATM ít nên nhiều người già, người tàn tật ở Hương Khê (Hà Tĩnh) gặp khó khăn trong giao dịch, chi tiêu hàng ngày.
Thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 656/QĐ-TTg thành lập Quỹ cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Giúp người di cư lập kế hoạch sản xuất kinh doanh
30 người di cư trở về ở Hà Tĩnh được nâng cao kiến thức để xây dựng kế hoạch và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội
Với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Tĩnh xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp...
Phấn đấu đến năm 2030, Hà Tĩnh trở thành tỉnh có hệ thống chính sách xã hội phát triển toàn diện
Với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Tĩnh xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp...