Cổng thông tin điện tử

TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI

Trang chủ Xem tin

Hàng năm ngân sách tỉnh bố trí hơn 100 tỷ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi

Xem cỡ chữ

Hà Tĩnh đang trở thành “đất lành” của nhiều nhà đầu tư, các tập toàn lớn trong nước và nước ngoài với dòng vốn phong phú, tạo sức bật mạnh mẽ cho nền kinh tế.

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH